Dokedy: 23. máj 2017
Kde: Japonsko
Kedy: akademický rok 2017/2018 - do ukončenia štúdia

Štipendium v rámci študijného programu MONBUKAGAKUSHO od japonskej vlády sa týka záujemcov o riadne denné štúdium na japonských vysokých školách. Určené je pre absolventov stredných škôl, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a majú záujem o štúdium v odboroch:

1. Spoločenské a humanitné vedy:

  • právo, politické vedy, pedagogika, sociológia, literatúra, história, japonský jazyk a iné
  • ekonómia a hospodárska správa

2. Prírodné vedy:

  • veda, elektrotechnika a elektronika, technika, stavebné inžinierstvo a architektúra, chémia a ostatné odbory
  • poľnohospodárske a zdravotnícke vedy
  • medicína a zubné lekárstvo

Súčasťou výberu je písomný test a osobný pohovor na Japonskom veľvyslanectve v Bratislave. Japonská strana uhradí uchádzačom v rámci štipendia letenku turistickej triedy, štipendium 117 000 jenov/mesiac a školné v plnej výške.

Žiadosti je nutné podať najneskôr do 23. mája 2017 prostredníctvom online formuláru.

Ponuku administratívne zabezpečuje nezisková organizácia SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra), všetky ostatné potrebné informácie nájdeš v odkaze.

Zdroj: SAIA, n.o.