Uzávierka: 20. september 2019
Maximálna výška grantu: 15 000 eur

Cieľom Nadácie GRANVIA je podporovať projekty zamerané na sociálnu inklúziu, ktoré pomáhajú dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným uchádzačom zaradiť sa do pracovného procesu, alebo napomáhajú rozvíjať solidaritu v spoločnosti.

Nadácia podporuje projekty, ktoré majú dlhodobý charakter, jednorázové projekty nefinancuje.

Preto s cieľom podporiť zamestnanosť a solidaritu sa zameria na projekty v oblastiach:

  • prístup k zamestnaniu
  • poskytovanie sociálnej pomoci

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 20. september 2019.

Podrobnosti nájdeš TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia GRANVIA