Dokedy: 15. marec 2018
Kde: Slovensko
Kedy: vyhlásenie víťazov - 24. apríl 2018

Literárne informačné centrum vyhlásilo v spolupráci s partnermi 8. ročník esejistickej súťaže pre stredoškolákov “Esej Jána Johanidesa”.

Cieľom súťaže je povzbudiť mladých ľudí – študentov stredných škôl z celého Slovenska, aby vyjadrili svoje myšlienky a názory v podobe autorských esejí. Súťaž má ambíciu vytvárať stredoškolákom priestor na rozvoj autorského písania a rozvíjať v nich schopnosť kriticky myslieť a argumentovať.

Téma súťaže je každoročne určená tromi myšlienky Jána Johanidesa (súťažiaci si vyberie jednu podľa vlastného uváženia):

  • Pokiaľ človek žije, nevie, že je niť, nič viac, iba obyčajná niť, ani nevie, ako sa táto jeho niť prepletá a spletá s ďalšími niťami.
  • Som priateľ revolty, bojím sa však terorizmu, ktorý by mohli riadiť veľmi rafinované mozgy, dokonca raritné mozgy s vysokým IQ.
  • Našou najväčšou súčasnou chybou je fakt, že sme pripustili odumieranie citov.

Súťažné práce treba zaslať do 15. marca 2018 na jencova@litcentrum.sk. Hlavnou cenou súťaže je honorované uverejnenie víťaznej práce v mesačníku Knižná revue. Ocenených bude aj ďalších 10 esejí.

Všetky potrebné informácie sú TU.

Zdroj: Literárne informačné centrum