Dokedy: 5. marec 2018
Kde: Senec
Kedy: 17. - 18. marec 2018

“Máš už workcamp za sebou alebo si chceš vyskúšať manažovať skupinu zahraničných mladých ľudí?”

Organizácie INEX Slovakia, ktorej cieľom je ponúkať nevšedné zážitky, podporovať osobnostný rozvoj, mobilitu, aktívne občianstvo a zmysluplné prežívanie voľného času mládeže prostredníctvom medzinárodných dobrovoľníckych aktivít a neformálneho vzdelávaniapozýva všetkých záujemcov z radov mladých a nielen mladých ľudí na školenie, na ktorom sa nebude sedieť len v školských laviciach a učiť sa niečo naspamäť.

Účastníci získajú zručnosti a vedomosti v oblastiach:

  • vedenie kolektívu a tímová práca
  • komunikácia a interkultúrne učenie
  • dobrovoľníctvo a manažment mládežníckeho projektu

Účastníci pokračujú vo vzdelávaní na 2. školení (tzv. democampe), ktoré sa zameria na témy ako je motivácia ľudí, riešenie konfliktov, zážitková pedagogika, teória hier, interkultúrne učenie a manažment dobrovoľníkov.

Školenie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a uskutoční sa v termíne 17. – 18. marca 2018 v Senci. deadline pre prihlasovanie sa je 5. marec 2018.

Podrobnejšie informácie nájdeš TU, alebo v evente na FB.

Zdroj: INEX Slovakia