Dokedy: čím skôr
Kde: Senec a Zvolen
Kedy: október - december 2019

“Chceš zistiť, ako inkluzívne sú aktivity tvojej organizácie? Čo vlastne je a čo nie je inklúzia? Vieš, že sa o nej často hovorí nesprávnym spôsobom? Chceš získať reálne nástroje a zručnosti v tejto oblasti?”

Hlavnou ambíciou trojmodulového vzdelávacieho programu akreditovaného Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je oboznámiť účastníkov s tým, ako uplatňovať inkluzívny prístup v mládežníckej organizácii.

Cieľom programu je:

  • rozvíjať kompetencie v oblasti inkluzívneho prístupu
  • zmapovať inkluzívnosť aktivít účastníkov
  • rozšíriť komunikačné soft skills v inkluzívnej komunikácii
  • pracovať s cieľovými skupinami s využitím prvkov emocionálnej inteligencie

Vzdelávací program sa uskutoční v dvoch cykloch

  • Senec – 4. –  6. október, 8.  –  10 november a 29. november – 1. december 2019
  • Zvolen – 1. –  2. október, 28. –  29. október a 20.  –  21. november 2019

Mládežnícki vedúci a mladí dobrovoľníci, zástupcovia samosprávy a verejnej správy, pracovníci s mládežou so zdravotným znevýhodnením a mladí ľudia z neformálnych skupín, aktivisti, členovia občianskych združení využijú v prípade záujmu o účasť nasledovný registračný formulár.

Podrobnejšie informácie o vzdelávaní si môžeš prečítať TU, alebo vo FB evente.

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže