Dokedy: 5. jún 2018
Kde: Bratislava
Kedy: 18. - 21. jún 2018

Akreditovaný tréning“Manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok” je určený pre pracovníčky/pracovníkov vo verejných a mimovládnych organizáciách, prípadne nadšencov, ktorí už pracujú alebo majú záujem začať pracovať vo sfére dobrovoľníctva.

Účastníci sa naučia ako dobrovoľníkov:

  • vybrať
  • vyškoliť
  • motivovať
  • udržať

Budú im poskytnuté teoretické vedomosti a dostanú možnosť osvojiť si aj praktické zručnosti a konkrétne metódy, ktoré môžu pri svojej práci uplatniť. Vyvrcholením tréningu bude vypracovanie dobrovoľníckeho programu organizácie. Splnením tohto bodu programu získa účastník nasledovne certifikát o absolvovaní vzdelávania.

Uskutoční sa v dňoch 18. – 21. júna 2018 v Bratislave. V prípade záujmu o účasť je potrebné najneskôr do 5. júna 2018 vyplniť nasledovnú prihlášku, podrobnejšie informácie nájdeš v odkaze, alebo TU.

Tréning je realizovaný v rámci Projektu SLUŽBY2, programu Služby mladým, podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, ktorý spravuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Zdroj: Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií