Dokedy: ihneď
Kde: Bratislava
Kedy: ihneď

Organizácia Človek v ohrození hľadá do svojho tímu administratívnu výpomoc, ktorá bude realizovaná formou aktivačných prác.

Ide o aktivačnú činnosť realizovanú formou dobrovoľníckej služby, uchádzač musí teda spĺňať niektorú z nasledovných podmienok:

  • vek do 29 rokov
  • dlhodobo nezamestnaný (vyše 12 mesiacov)
  • ukončený iba prvý alebo druhý stupeň ZŠ
  • zdravotné postihnutie

Náplňou práce bude evidencia a posielanie pošty, kopírovanie a zakladanie účtovných a iných dokumentov, aktualizácia databáz a iné nenáročné pomocné administratívne práce.

Svoj životopis posielaj na praca@clovekvohrozeni.sk.

Podrobnejšie informácie si pozri v odkaze na webovej stránke organizácie.

Zdroj:Človek v ohrození