Grantový program ADAM 3 podporí akvizičné, aktivizujúce a sieťujúce aktivity mládežníckych organizácii. Financie teda možno získať na kurzy, semináre, konferencie, informačné kampane, zastupovanie aj systematickú prácu zastupiteľských štruktúr.

Prioritami programu je vytváranie príležitostí na štruktúrovaný dialóg, podpora spolupráce mladých ľudí a zástupcov samosprávy a vytváranie podmienok na rozvoj a zavedenie opatrení mládežníckej politiky. Podrobnosti nájdeš v oficiálnej výzve.