Nadácia Ekopolis spolu s partnerskou Nadáciou pre deti Slovenska druhé kolo výziev Fondu pre mimovládne organizácie.  Program Aktívne občianstvo a inklúzia je zameraný na podporu aktivít mimovládok pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia. Prierezovou prioritou programu je podpora projektov ktoré prispievajú k  predchádzaniu prejavov rasovej nenávisti a extrémizmu.

Okrem výzvy zameranej na deti a mládež možno získať podporu aj v týchto dvoch oblastiach::

  • aktívne občianstvo: projekty prispievajúce k rozvoju participatívnej demokracie a k zníženiu
    sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia a budú mať dopad na znižovanie nenávistných prejavov (hate speech), prejavov extrémizmu, rasizmu a xenofóbie, budú prispievať k multikultúrnemu porozumeniu and spolupráci, hlavne s Rómskymi komunitami
  • ochrana životného prostredia a klimatické zmeny: projekty by mali prispieť k vyššej účasti verejnosti na riešení problémov životného prostredia, predovšetkým v témach ochrany biodiverzity a problémov spojených s klimatickými zmenami, ako aj k zvýšeniu povedomia a skvalitneniu environmentálnej výchovy

V rámci programu bude prerozdelených celkovo 1 406 484 eur. Všetky potrebné informácie nájdeš v oficiálnej výzve.