Program Aktívne občianstvo a inklúzia podporí mimovládky aktívne v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, životného prostredia a rozvoja sociálnych služieb. Grantová výzva Nadácie Ekopolis, Nadácie pre deti Slovenska a Socia je zameraná na projekty, ktoré majú širší spoločenský dopad.

V rámci grantovej výzvy je možné získať aj podporu Fondu bilaterálnej spolupráce pre projekty, ktoré vytvoria partnerstvo s jednou z donorských krajín – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Prečítaj si výzvu.

PS: Viac o výzve sa dozvieš aj na informačnom seminári v KE, BB alebo BA.