Dokedy: 8. november 2019
Kde: Bratislava
Kedy: nástup - dohodou

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela zastrešuje 27 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu a trvalo udržateľnému rozvoju doma alebo v zahraničí a zastupuje ich spoločné záujmy na domácej pôde i v zahraničí. V súčasnosti sa do pracovného tímu organizácie hľadajú záujemcovia o stáž vo viacerých oblastiach pôsobnosti organizácie.

Rozvojová spolupráca

Náplň práce:

  • spolu-organizácia podujatí pre mimovládne organizácie, firmy a verejnú správu
  • spoluúčasť na stretnutiach s aktérmi verejnej správy, s firmami či pracovníkmi MVO
  • tvorba a spracúvanie zápisov a akčných bodov zo stretnutí
  • a iné

Požaduje sa aktuálne štúdium na VŠ v odbore spoločenských alebo ekonomických vied, veľmi dobrá úroveň angličtiny, nadšenie pre medzinárodné vzťahy a spoločenské dianie, zodpovednosť, a ďalšie.

Všetky potrebné informácie o stáži nájdeš TU.

Globálne vzdelávanie

Náplň práce:

  • prieskum v oblasti Public – Private – NGO partnerstiev
  • spolu-organizácia podujatí pre mimovládne organizácie, firmy a verejnú správu
  • spoluúčasť na stretnutiach s aktérmi verejnej správy, s firmami či pracovníkmi MVO
  • a iné

Požaduje sa aktuálne štúdium na VŠ v odbore spoločenských, ekonomických vied alebo pedagogiky, veľmi dobrá úroveň angličtiny, nadšenie pre vzdelávanie, medzinárodné vzťahy a spoločenské dianie, zodpovednosť, a ďalšie.

Všetky potrebné informácie o stáži nájdeš TU.

V oboch prípadoch ide o neplatenú, dobrovoľnícku stáž v záujmovom združení v trvaní minimálne 3 mesiace. Deadline pre prihlasovanie sa záujemcov o niektorú z ponúkaných stáží je 8. november 2019.

Zdroj: Ambrela