Americká ambasáda na Slovensku otvára grantové kolo určené na podporu kultúrnych aktivít a projektov mimovládnych organizácii, ktoré propagujú americkú kultúru (v umeleckej aj mimovládnej oblasti) na Slovensku. Podporené budú aktivity pre demograficky aj geograficky rozdielne cieľové skupiny v nasledujúcich kategóriách:

  • konštruktívna globálna angažovanosť pre podporu stability a bezpečnosti
  • právny štát a vládna zodpovednosť
  • vzdelávania, inklúzia a integrácia
  • ekonomická prosperita a energetická bezpečnosť

Udelené budú granty vo výške medzi 500 až 3 000$. Uchádzať sa o ne môžu fyzické osoby aj organizácie, prednosť dostanú tí, ktorý o tento grant ešte nežiadali. Všetky bližšie info má slovakia.usembassy.gov.