Dokedy: 3. júl 2018
Kde: Chorvátsko a Slovinsko
Kedy: 12. - 23. september 2018

ASEF Summer University 2018 je interdisciplinárnym zážitkovo-vzdelávacím podujatím, ktoré spojí európskych a ázijských študentov s odborníkmi z praxe.

Jeho základným poslaním je ponúknuť účastníkom príležitosť rozšíriť si obzory, prehĺbiť si vedomosti a navrhnúť možnosti riešenia aktuálnych svetových výziev.

22. ročník sa bude konať pod mottom “Sustainable Tourism: Youth Driving Green Growth” a prostredníctvom kombinácie workshopov, prednášok a praktického výskumu sa zameria na trvalo udržateľný cestovný ruch a ekologické inovácie.

Podujatie je určené mladým ľuďom vo veku 18 – 30 rokov, podmienkou účasti je dobrá úroveň angličtiny. Všetky náklady účastníkov podujatia (cestovné, ubytovanie a strava) budú uhradené v plnej výške.

V prípade záujmu o účasť je potrebná registrácia, ktorej deadline je 3. júl 2018.

Všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Zdroj: ASEF