ASEF Summer University otvára svoj 20. ročník s témou Brány Ázie a Európy: Spájanie cestnej, námornej a vzdušnej dopravy (Gateways to Asia and Europe: Connectivity by Land, Sea and Air). Cieľom tohtoročnej univerzity je počas 2-týždňovej cesty preskúmať výzvy a prepojiteľnosť 4 hlavných druhov dopravy.

ASEFSU20 zahŕňa bohatý program školení, prednášok a cvičení, ktoré spájajú účastníkov s vládnymi predstaviteľmi, firmami a občianskou spoločnosťou a vytvárajú tak významné prostredie pre profesionálny aj osobný rozvoj.

Projekt je určený pre mladých profesionálov a študentov vo veku 18 – 30 rokov s výbornou znalosťou angličtiny v písanej aj ústnej forme. A zároveň pripravených sa aktívne zúčastniť na online prípravnej fáze, 2-týždňovej ceste po troch krajinách (Číny, Ruska a Mongolska) a na ďalších nasledujúcich aktivitách.

Ubytovanie, strava a cestovné náklady budú uhradené vybraným účastníkom.

Ak projekt vzbudil tvoj záujem zúčastniť sa, prihlás sa prostredníctvom formulára , najneskôr do 5. apríla.

Viac info na asef.org.