Dokedy: 21. júl 2017
Kde: Bratislava
Kedy: dohodou

Poslaním Inštitútu vzdelávacej politiky je poskytovať analýzy, prognózy a podieľať sa na príprave vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V súčasnosti je potrebné obsadiť v rámci organizácie pracovnú pozíciu asistentky / asistenta riaditeľa.

Náplň práce:

  • zabezpečenie chodu sekretariátu
  • administratívna podpora a organizácia stretnutí riaditeľa
  • administratívne zastrešenie realizovaných projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
  • organizačné zastrešenie domácich i zahraničných pracovných skupín
  • spolupráca a koordinácia s ostatnými útvarmi MŠVVaŠ

Požaduje sa predchádzajúca prax na obdobnej pozícii, aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom, znalosť MS Word a Outlook, dobrý písomný prejav v bežnej administratívnej korešpondencii, samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť a iné.

Životopis posielaj najneskôr do 21. júla 2017 na hr.ivp@minedu.sk.

Podrobnosti nájdeš v odkaze.

Zdroj: Fb – Inštitút vzdelávacej politiky