Klub darcov Komunitnej nadácie Bardejov poskytne grantovú podporu jednotlivcom, neformálnym skupinám, neziskovkám i cirkevným a štátom či samosprávou zriadeným inštitúciám.

Predkladané projekty by mali prispieť k zveľadeniu verejných priestorov, inovovať aktívne trávenie voľného času, napomáhať k zlepšeniu medziľudských susedských vzťahov a posilneniu miestnej demokracie v Bardejove. Pozri podrodbnosti.