Grantový výzva Centra pre filantropiu a Juhomoravskej komunitnej nadácie hľadá projekty v okresoch Skalica, Senica, Břeclavsko a Hodonínsko. Zamerané by mali byť na podporu a rozvoj cezhraničných neziskových, kultúrnych a občianskych vzťahov a aktivít a spoznávanie a oživovanie spoločnej histórie, kultúry a občianskeho diania na tomto území.

O grant môžu žiadať neziskové organizácie, obce do 1 000 obyvateľov z daných okresov, neformálne skupiny mladých ľudí do 26 ľudí aj jednotlivci. Grant je financovaný z výťažku benefičného golfového turnaja Loptička pre dobrú vec.

Podrobnosti nájdeš v grantovej výzve.