Uzávierka: 2. november 2016
Maximálna výška grantu: 1500 eur

Nadačný fond Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska, otvoril 2. ročník grantovej výzvy Bezpečne v komunite – bezpečne doma 2016.

Cieľom programu je:

  • podpora vytvárania zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí
  • rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí a dospelých
  • zapájanie detí a mladých ľudí aj do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia

Do cieľovej skupiny patria okrem deti a mladých ľudí do 30 rokov aj dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití, ako sú napríklad rodičia, vychovávatelia, učitelia alebo komunita.

Žiadostí o finančný príspevok je nutné predkladať v elektronickej forme prostredníctvom online aplikácie, najneskôr do 2. novembra 2016.
Podrobnejšie informácie o výzve sú tu.