Grant E- talent podporí aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Z financií budú podporené priame náklady študentských výskumných tímov pri realizovaní ich vedecké práce aj s možnými praktickými výstupmi.

Zapojené projekty musia nadväzovať na vzdelávací proces, prečítajte si viac.