Nadácia Tatra banky otvára už po šiestykrát grantový program Business Idea. Jeho cieľom je podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen.

Program tak podporí podporí študentov pri naštartovaní podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní a aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania.

Program je otvorený pre študentov 2. a 3. stupňa denného štúdia na všetkých vysokých škôl a univerzít bez ohľadu na ich zameranie.

Žiadosť spolu s požadovanými prílohami je potrebné podať prostredníctvom online formulára, najneskôr 25. apríla.

Bližšie informácie na nadaciatatrabanky.sk.