Nadácia Tatra banky podporí originálne nápady študentov na reálne podnikanie. Cieľom programu je podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja spoločenskej zmeny.

O grant sa môžu uchádzať študenti/ky 2. a 3. stupňa denného štúdia VŠ (magisterský a doktorandský). Pozri si bližšie informácie a kritériá grantového programu.