Dokedy: čím skôr
Kde: Jihlava, Česko
Kedy: 11. - 13. november 2016

V termíne 11. – 13. novembra 2016 sa v Jihlave uskutoční najväčšie každoročné stretnutie vedúcich organizácií, spolkov a klubov, pracujúcich s deťmi a mládežou “Celostátní vzájemné výměny zkušeností” (CVVZ). Ponesie sa v duchu motta “Podeľme sa o plody svojej práce”.

Ide o trojdňové školenie pedagógov, vedúcich a inštruktorov z malých aj veľkých organizácií, dobrovoľníkov a profesionálov z oblastí, ktoré sa zaoberajú deťmi a mládežou. Školenie kladie dôraz na spoluprácu, osobnostný rozvoj a celospoločenský presah. Účastníkom dáva priestor na vzájomné odovzdávanie a porovnávanie skúseností a na hľadanie riešení spoločných problémov.

Organizátori pripravili množstvo rôznych workshopov, diskusií a seminárov, pre lepšiu orientáciu si pozri ich podrobný program.

Počas konania akcie sa uskutoční aj viacero zaujímavých sprievodných podujatí. Čaká ťa napríklad polmaratón nočnou Jihlavou, exkurzia do podzemia jihlavských kolektorov, návšteva ZOO či koncerty, ale aj pokus o vytvorenie rekordu v počte saunujúcích sa ľudí na jednom mieste.

Podrobnejšie informácie si môžeš pozrieť tu.