Dokedy: čím skôr
Kde: Šumperk, Česká republika
Kedy: 16. - 19. november 2017

„Celostátní vzájemná výměna zkušeností“- CVVZ je každoročné, tradičné stretnutie pracovníkov s deťmi a mládežou, ktoré sa už počas predchádzajúcich ročníkov stalo veľmi efektívnou platformou určenou na zdieľanie názorov, spoločných problémov a ich riešení.

Podujatie je určené pre  pedagógov, vedúcich a inštruktorov z malých aj veľkých organizácií, dobrovoľníkov a profesionálov z oblastí, ktoré sa zaoberajú deťmi a mládežou. Atraktívnou formou aktívneho zážitkového učenia kladie dôraz na spoluprácu, osobnostný rozvoj a celospoločenský presah a pomáha im pri profesnom napredovaní a ďalšom vzdelávaní sa.

Súčasťou CVVZ bude konferencia, množstvo rôznych workshopov, diskusií a seminárov, ale aj atraktívnych sprievodných podujatí. Pre lepšiu orientáciu si pozri ich podrobný program.

Podujatie sa uskutoční v termíne 16. – 19. novembra 2017Šumperku v Českej republike. Všetky potrebné informácie nájdeš na oficiálnej stránke a v evente na FB.

Zdroj: CVVZ