Dokedy: 14. apríl 2019
Kde: Albánsko a Gruzínsko
Kedy: 2019

“Po prvý raz môžu byť vyslaní ako humanitárni dobrovoľníci a dobrovoľníčky do nízkopríjmových krajín mladí ľudia priamo zo Slovenska. Organizácia ADRA Slovensko môže (zatiaľ ako jediná v SR) vďaka certifikátu od Európskej komisie pripravovať a vysielať tzv. EU Aid volunteers. Vybraní kandidáti a kandidátky na vlastnej koži zistia, aké je to pomáhať núdznym v zahraničí. Zároveň získajú vedomosti a skúsenosti, vďaka ktorým porastie ich hodnota na trhu práce po návrate domov.”

Humanitárna a rozvojová organizácia ADRA Slovensko začne v júli zatiaľ ako jediná zo Slovenska vysielať prvých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na svoje „misie“ do krajín s nižšími príjmami pod hlavičkou ‘EU Aid volunteers‘.

Manažérka pre zahraničie v ADRA Slovensko, Noémi Sárossy, uvádza, že „Cieľom HVA projektu je vyslať na obdobie 6-12 mesiacov dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do vyškolených a certifikovaných organizácií v konkrétnych regiónoch Globálneho Juhu.“ Zároveň však pripomína, že nejde o jednostranné odovzdávanie skúseností. „V rámci humanitárneho dobrovoľníctva neodovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti miestnym komunitám v nízkopríjmových krajinách iba vyslaní mladí ľudia. Vďaka účasti na ‘EU Aid volunteers’ programe rastú osobnostne aj oni sami – učia sa v multikultúrnom prostredí novým zručnostiam, čelia mnohým výzvam a s certifikátom od Európskej komisie, i od nás z ADRA Slovensko, rastie po návrate domov ich hodnota na trhu práce.“

Konkrétni ľudia sú na dané pozície vyhľadávaní na základe potrieb prijímajúcej organizácie. Momentálne sú zverejnené dobrovoľnícke pozície do Albánska a Gruzínska. „Ak ste študovali žurnalistiku a interkultúrna komunikácia či prezentácia projektov je vašou silnou stránkou, potom skúste ročnú dobrovoľnícku pozíciu v našej partnerskej organizácii Merkuri v gruzínskom meste Zugdidi. Ak sa zasa dobre vyznáte v projektovom manažmente, aj vás budeme potrebovať. Organizácia ADRA Albánsko totiž hľadá na deväť mesiacov humanitárneho dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku do Tirany, a to na pozíciu Asistent projektového manažéra,“ vymenúva Noémi Sárossy.

“Výzvy pre humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky sú prístupné pre všetkých občanov a občianky EÚ, aj pre ľudí s dlhodobým pobytom na území EÚ, a to bez ohľadu na to, v ktorej krajine je situovaná vysielajúca organizácia. „Je to však najmä skvelá príležitosť pre mladých ľudí zo Slovenska, ktorí môžu absolvovať po prvý raz pohovor cez takúto prestížnu dobrovoľnícku iniciatívu priamo na Slovensku. No zatiaľ túto šancu naplno nevyužívajú. Do prvej výzvy zo začiatku roka sa síce prihlásilo šesťdesiat ľudí z celej Európy, no iba jedna uchádzačka bola zo Slovenska. Druhá výzva má uzávierku 14. apríla,“ dodáva Noémi Sárossy.

Projekt HVA je realizovaný vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci programu ‘EU Aid Volunteers‘. Do post-konfliktných krajín sú takto vysielaní európski odborní dobrovoľníci, dobrovoľníčky (s expertízou vo vybranej oblasti), ako aj „junior“ dobrovoľníci
a dobrovoľníčky, ktorí majú menej skúseností, ako tí odborní. Všetci však v zahraničí plnia aj úlohu tzv. mladých EÚ ambasádorov – šíria dobré meno a povedomie o činnosti EÚ.

Viac informácií o tom, akých ľudí ADRA hľadá, môžeš nájsť TU.

Zdroj: ADRA Slovensko