Uzávierka: 31. január 2017
Maximálna výška grantu: 2 000 eur

AXA Nadačný fondNadácii Pontis vyhlasuje 2. ročník grantového programu Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!

Program je určený pre študentov vo veku 15 – 26 rokov, jeho cieľom je napomôcť rozvinúť svoj talent tým mladým ľuďom, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov.

Je určený na pokrytie výdavkov ako sú:

  • náklady na zabezpečenie účasti na súťažiach, konferenciách, tréningoch, vzdelávacích seminároch, kurzoch a pod.
  • náklady spojené s prípravou na súťaž, konferenciu a pod.
  • náklady spojené s výskumom, analýzou, vyvíjaním učebnej pomôcky, softvéru, aplikácie, videa a pod.
  • ďalšie náklady priamo sa viažuce na rozvíjanie nadania žiaka alebo študenta

Grantová výzva je určená pre žiakov a študentov, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii, pre podanie žiadosti je nutné vyplniť elektronický formulár v nasledovnom odkaze.

Všetky potrebné informácie si môžeš prečítať tu, v prípade nejasností píš na lubica.chnapkova@nadaciapontis.sk.

Zdroj: Nadácia Pontis