Najbližším termínom pre mimovládne neziskové organizácie na predloženie projektov do ďalšieho, v poradí 19. kola mechanizmu DMS je 27. január 2011. Viac na www.darcovskasms.sk