Dokedy: čím skôr
Kde: Budapešť, Maďarsko
Kedy: 28. november - 4. december 2016

V termíne od 28. novembra – 4. decembra 2016 sa v Budapešti uskutoční tréningový kurz, ktorého cieľom bude rozvoj kompetencií nevyhnutných k efektívnemu plánovaniu, realizácii a reforme lokálnych participatívnych štruktúr.

Zámerom je intenzívnejšie zapojenie sa mladých ľudí, jednak do procesu rozvoja mládežníckej politiky, ale aj následného rozhodovacieho procesu. To sa má stať základom pre zvýšenie pocitu spolupatričnosti a aktívneho občianstva mladých ľudí v rámci svojich komunít.

Výsledkom by mal byť efektívnejšia spolupráca medzi predstaviteľmi miestnych a regionálnych orgánov verejnej správy a mládežníckymi organizáciami pôsobiacimi na regionálnej alebo miestnej úrovni.

Podrobnejšie info o kurze si prečítaj na webovej stránke organizácie SALTO-YOUTH.