Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy: 12. jún 2019

„Deti sú istým druhom indikátorov. Ak sa nám podarí vybudovať úspešné mesto pre deti, budeme mať úspešné mesto pre všetkých.“

V rámci diskusie – “Architektonické plánovanie s deťmi a mladými ľuďmi” predstavia viacerí zaujímaví hostia z Čiech a zo Slovenska úspešné príklady zapájania detí a mladých ľudí do architektonického plánovania, a zamerajú sa na to, ako tento prístup viac podporiť aj u nás na Slovensku.

Obsahom podujatia bude:

  • diskusia o tom, akým spôsobom sú potreby detí a mladých ľudí zohľadňované pri architektonickom plánovaní v mestách a na dedinách
  • predstavenie konkrétnych skúsenosti architektov so zapájaním detí a mladých ľudí do architektonického plánovania na Slovensku, v Čechách aj inde v zahraničí
  • sumarizácia základných metód, odporúčaní a prínosov participatívneho prístupu v tejto oblasti

Cieľovou skupinou sú okrem architektov, zástupcov verejnej správy, biznis sektora, pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi v komunitách a všetkých, ktorí sa snažia o skvalitnenie života detí a mladých ľudí, aj aktívne deti a mladí ľudia, ktorým nie je ľahostajné prostredie, v ktorom vyrastajú a hľadajú spôsoby a možnosti, ako ho meniť a pretvárať.

Diskusia sa uskutoční dňa 12. júna 2019 v Bratislave

Všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Zdroj: Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom

.