Dokedy: čím skôr
Kde: Liptovský Mikuláš
Kedy: 27. jún 2018

“Mimovládky sú čoraz viac pod tlakom politických elít.”

V strednej Európe sme až príliš často svedkami priameho tlaku na obmedzovanie ich činností. Ak aj ich činnosť nie je priamo obmedzovaná, sú minimálne v politickom diskurze obviňované z najrôznejších protinárodných záujmov, alebo činnosti v prospech tajomných a mocných v pozadí.

V Liptovskom Mikuláši sa v kultúrnom centre Diera do sveta dňa 27. júna 2018 uskutoční diskusia pod názvom – “Podozrivý tretí sektor?” , ktorá sa pokúsi objasniť korene a zdroje odporu voči tretiemu sektoru a zároveň poukáže na nezastupiteľný význam sektora pre život v slobodnej spoločnosti.

Pozvanie na ňu prijali Ján Orlovskýriaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti a Michal Vašečka z Bratislava Policy Institute, moderátorom bude Roman Hofreiter.

Z verejných zdrojov podporil podujatie aj Fond na podporu umenia.

Zdroj: VIA IURIS