Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy: 11. máj 2018

V priebehu rokov 2017 a 2018 bol realizovaný výskum trendov mládeže. Cieľom výskumu bolo zmapovať a popísať vynárajúce sa trendy na Slovensku a to, ako ovplyvňujú život mladých.

Prezentácia výsledkov prieskumu bude realizovaná v rámci diskusie – “Svet mladých: Zmeny a trendy”, organizovanej IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže. Zameria sa na to, či platia zistené trendy pre všetky skupiny mladých ľudí a na spôsoby, ako nastaviť stratégiu a komunikáciu s generáciou Z.

Počas podujatia sa účastníci naučia využiť výsledky výskumu v práci s mládežou, zistia, či sa vynárajúce trendy týkajú všetkých sociálnych skupín a spolu s expertom na moderné trendy vo vzdelávaní Branislavom Frkom budú diskutovať o tom, ako nastaviť komunikáciu s mladými a ako využiť nové technológie v neformálnom vzdelávaní.

Diskusia sa uskutoční dňa 11. mája v Bratislave. Vstup na podujatie a občerstvenie je zdarma.

Všetky potrebné a priebežne aktualizované informácie nájdeš v evente na FB.

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže