Dokedy: 1. kolo - 30. september 2019, 2. kolo - 31. november 2019
Kde: Slovensko, Česká republika
Kedy: december 2019 - jún 2020

Hlavným zámerom školenia “Marker CS vol.4” je prispieť ku zvýšeniu kvality neformálneho vzdelávania na Slovensku a v Českej republike.

“Marker CS vol.4” je dlhodobým vzdelávacím programom určeným pre pracovníkov s mládežou, ktorí pripravujú pravidelné aktivity, projekty alebo školenia a majú záujem zlepšiť ich kvalitu. Podporí účastníkov v tom, aby ich aktivity boli nielen kvalitne pripravené a zrealizované, ale aj vyhodnotené, pomôže im získať potrebnú sebaistotu, usporiadať si znalosti a bude nápomocné aj pri ich ďalšom profesnom napredovaní.

Školenie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvom školství, mládeže a telovýchovy České republiky.

Uskutoční sa v troch fázach, z ktorých každá bude kombináciou teórie a praxe, v termínoch december 2019 – jún 2020, striedavo v Českej republike a na Slovensku.

V prípade záujmu o účasť je potrebné vyplniť registračný formulár,

Všetky potrebné informácie sa nachádzajú tu.

Zdroj: Youthwatch