Dokedy: 30. jún 2018
Kde: Slovensko
Kedy: prezentácia výsledkov prieskumu - koncom roka 2018

Si stredoškolák alebo stredoškoláčka  a myslíš si, že niektoré veci by v školách mohli fungovať inak? Pomôž to zmeniť!

Cieľom projektu“To dá rozum” je zvrátiť znepokojujúce negatívne trendy v slovenskom vzdelávacom systéme a pripraviť návrh ucelenej zmeny vzdelávania na Slovensku od škôlok až po vysoké školy.

Prostredníctvom anonymného dotazníka máš práve teraz jedinečnú príležitosť vyjadriť svoj názor a podeliť sa o svoje skúsenosti so štúdiom na strednej škole. Na základe výsledkov výskumu budú sformulované návrhy na zlepšenie vzdelávacieho systému, ktoré budú poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj ďalším subjektom a odbornej verejnosti.

Prieskum je anonymný, t.j. výsledky nebudú spracovávané za konkrétnych respondentov, ale jednotlivé dotazníky budú predmetom štatistického spracovania za všetkých študentov.

Informácie priamo od študentov pomôžu získať čo najreálnejší obraz o problémoch stredných škôl. Vďaka pomenovaniu problémov bude možné navrhnúť vhodné riešenia na zmenu.

A teraz je ten správny čas zapojiť sa!  Deadline pre účasť na prieskume je 30. jún 2018. Všetky potrebné informácie o projekte sa nachádzajú TU, stačí už len vyplniť dotazník.

Zdroj: To dá rozum