Uzávierka: 15. december 2016
Maximálna výška grantu: neobmedzená

Stredoeurópska nadácia vyhlásila, s podporou prispievateľov, druhú grantovú výzvu Dunajského fondu.

Vyhlásená bola pre celé územie slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja, orientovaná je na projekty neziskových organizácií.

Hlavným zámerom je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré na verejne prístupných priestranstvách sledujú niektorý alebo viaceré z týchto cieľov Charty Dunajského fondu:

  • bližší kontakt s riekou
  • bohatší život na rieke
  • plynulejší a príjemnejší pohyb pri/na rieke
  • spojenie so susedmi a ďalšími štátmi/sídelnými celkami na rieke

Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom elektronického formuláru, podrobnejšie informácie o výzve si prečítaj tu.