Uzávierka: 23. september 2016
Maximálna výška grantu: neohraničená

V termíne od 22. augusta do 23.septembra 2016 otvorila Nadácia Slovenskej sporiteľne 2. kolo svojho Otvoreného grantového programu.

Určený je pre verejnoprospešné projekty, ktoré budú zrealizované a zdokladované do konca kalendárneho roka 2016.

Podporené budú projekty v nasledovných oblastiach:

  • sociálna pomoc a zdravie
  • ochrana životného prostredia
  • posilňovanie občianskej spoločnosti
  • kultúra
  • vzdelávanie a šport

O grant je potrebné požiadať prostredníctvom elektronického formuláru.

Podrobnejšie info o grantovom programe je v tomto odkaze.