Nadácia Orange opäť otvára grantový program e-Školy pre budúcnosť. Cieľom programu je podporiť projekty pedagógov a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce so školami, ktoré upozorňujú na zodpovedné využívanie nových komunikačných technológií a ochranu pred ich rizikami.

Projekty je potrebné zaregistrovať tu.

Podrobnejšie informácie o podmienkach a kritériách získania grantu na stránke nadácie.