Kde: Slatinka, Zvolen
Kedy: 27.-29.máj 2016
Dokedy: čím skôr

Organizácia Inex a Združenie Slatinka organizujú ekologický tábor, na ktorom budeš mať možnosť dozvedieť sa viac o ekológii a ochrane prírody a zároveň aj pomôcť  pri ochrane prírodných hodnôt pre ďalšie generácie.

Dobrovoľníci budú pomáhať s opravou budovy bývalej školy, opravou plotou, budovaním a údržbou náučného chodníka. V prípade nepriaznivého počasia pomôžu s vymaľovaním interiéru.

Ubytovanie je zabezpečené priamo v areáli školy, pre tých dobrodružnejších je tu možnosť stanovať v exteriéri. Účastníci tábora sa budú spolupodielať aj na príprave stravy, ktorá je prevažne vegetariánska.

Pre podrobné info a možnosť prihlásiť sa v angličtine čítaj tento odkaz.