Kde: bylinková farma Odorica
Kedy: 23-31.júla 2016
Dokedy: 15.07.2016

Už dvadsiaty ročník Letného Ekotábora, ktorý organizuje neziskové občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ , sa uskutoční toto leto na bylinkovej fame Odorica, neďaleko Spišského Hrhova a Levoče.

Aj tentokrát ponúkne zaujímavý program pozostávajúci z rôznorodých zaujímavých aktivít ako sú práce na bylinkovej farme, rôzne remeselné kurzy, prednášky a diskusie na rôzne témy a ďalšie aktivity ako jazda na koni, joga alebo hudobný workshop.

Hlavným cieľom je praktická pomoc miestnej komunite a krajine. Budeš pomáhať stavať pec na chleba, zbierať a spracovávať bylinky, robiť kamenný chodník, kosiť a sušiť trávu, zberať seno, opravovať oplôtky.

Súčasťou programu budú aj praktické ukážky tradičných a netradičných remesiel, v ktorých sa zdokonalíš  prostredníctvom skúsených miestnych remeselníkov a lektorov. Na tvorbu nových vecí sa budú využívať materiály, ktoré by ináč skončili ako odpad (textil, papier…).
V rámci pobytu sa zúčastníš aj poznávacieho výletu spojeného s výkladom o miestnej flóre/faune, výletu na Spišký hrad či iné zaujiímavé miesto (podľa záujmu účastníkov), ale aj množstva ďaľších zaujímavých aktivít.
Prihlásiť na tábor sa môžeš na telefónnom čísle 0908 557 598, alebo  e-mailom na ekotabor@priateliazeme.sk.
Podrobné info o akcii si prečítaj tu.