Mimovládne enviromentálne organizácie, ktoré pôsobia na európskom leveli alebo aspoň v troch európskych krajinách, môžu získať podporu Európskej komisie v rámci programu LIFE +.

Organizácie by mali byť založené v jednom z členských štátov EU a pôsobiť aspoň dva roky. Podpora je zameraná na limitovanie klimatickej zmeny, prírody a biodiverzity, zdravia a životného prostredia, udržateľný manažment prírodných zdrojov a odpadu, čítaj viac.