Kde: Afrika, Tanzánia
Kedy: 21. júla- 6. augusta 2016
Dokedy: čím skôr

Projekt je organizovaný v rámci miestneho mládežníckeho programu UVIKIUTA, v spolupráci s miestnou komunitou a jeho hlavným cieľom je ponúknuť deťom zmysluplnú alternatívu trávenia voľného času.

Hlavnou náplňou bude asistencia pri voľnočasových aktivitách miestnym deťom vo veku 6-14 rokov. Paleta  aktivít bude veľmi široká, počas trvania projektu budeš asistovať nielen pri vzdelávacích aktivitách, ale aj pri rôznych hrách ako v interiéri tak aj v exteriéri. Okrem rôznorodých športových aktivít bude súčasťou aj starostlivosť o záhradku, aktivity vo voľnej prírode ako je výsadba stromov, pozorovanie miestnej fauny a flóry, ale aj množstvo súťaží a hier.

Ubytovanie je zabezpečené v rámci rodín z miestnej komunity. K dispozícii je pitná voda aj elektrina.

Projekt je situovaný v lokalite neďaleko mesta Dar es Salaam, je tu možnosť nočných výletov do prírody, súčasťou ktorých je pozorovanie mláďat zvierat v buši, v blízkosti sa nachádza aj viacero lokalít zaradených do svetového kultúrneho dedičstva Unesco.

Detaily o ponuke a prihlášku nájdeš tu.

Zdroj: INEX Slovensko

.