V rámci medzinárodnej mobility jednotlivcov programu Erasmus+ je možné si podať žiadosť o grant v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Uzávierka prijímania žiadostí je 4. marca 2015 o 12:00. Žiadosť môžete vyplniť po registrácii tu.

Viac info na iuventa.sk.