Miesto konania: Hotel Tatra, Poprad

Termín: 10. 9. – 13. 9. 2020

Uzávierka prihlášok: 31. augusta 2020

 

 

Krátka charakteristika:

Školenie ESCalátor je určené mladým ľuďom vo veku 18-30, ktorí majú záujem zapojiť sa do programu Európsky zbor solidarity. Cieľom školení bude tvorba projektu, projektový manažment, oboznámenie sa a so základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektami žiadosti projektu v oblasti solidarity, skvalitnenie projektových zámerov, aby mali vyššiu šancu k ich podpore, rozvoj líderských zručností.

 

Prihlasovací formulár: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXpl_6pgNCR-05c6XOSQizN4VgCWczpZbkFd104v6EjKG8wQ/viewform?fbclid=IwAR1E653ExTAMPLIQQKgTzIQ76k-8lMM-HM84r8IDjjtCyM97_V6Kat0a_j8

Viac info: https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/escalator-2.alej?eventid=1102