The United Nations Academic Impact (UNAI) v spolupráci s ELS Educational Services organizuje esejovú súťaž Many Languages, One world.  Súťaž je určená pre študentov VŠ na základe odporúčania pedagóga.

Zadaním súťaže je napísať esej (max. 2 tisíc slov) na tému Úloha viacjazyčností v posilňovaní globálneho občianstva a porozumenia medzi kultúrami, v jednom zo 6 oficiálnych jazykov OSN (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, arabština, čínština).

Vybraných 60 študentov sa môže zúčastniť United Nations Academic Impact Global Youth Forum, ktoré sa uskutoční 25 až 31. júla 2016. Na podujatí vytvoria akčné plány, ktoré sa týkajú Agendy OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj. Následne ich odprezentujú v centrále OSN v New Yorku.

Viac info na els.edu.