Európska únia pozýva mladých lídrov z celého sveta na podujatie European Development Days 2016.

Program je určený pre 16 vybraných mladých účastníkov vo veku 21 – 26 rokov, ktorí majú preukázateľné odborné znalosti vo zvolenej oblasti a proaktívne sa zapájajú do hľadania riešení na najnaliehavejšie svetové problémy. Zároveň sú ochotní diskutovať so svetovými lídrami o témach týkajúcich sa medzinárodného rozvoja.

Podujatie sa uskutoční 15. – 16. júna 2016 v Bruseli. Všetky náklady (cestovanie, ubytovanie, atď.) budú uhradené Európskou komisiou.

Ak máš záujem o účasť, prihlás sa TU, najneskôr do 18. marca.

Viac info na eudevdays.eu.