Dokedy: 30. január 2017
Kde: Európa
Kedy: vyhlásenie víťazov - 23. máj 2017

Cena Karola Veľkého pre mládež je organizovaná Európskym parlamentom spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen a je určená mladým ľuďom, ktorí boli zapojení do projektov zameraných na podporu porozumenia medzi ľuďmi z rôznych európskych krajín. Cieľom  je podporovať rozvoj európskeho povedomia medzi mladými ľuďmi a ich účasť na projektoch európskej integrácie. 

Autori nominovaných projektov musia byť vo veku od 16 do 30 rokov, zároveň by mali byť občanmi alebo obyvateľmi niektorého z 28 členských štátov Európskej Únie.

Kritériá nominovaných projektov:

  • podporujú európske a medzinárodné porozumenie
  • posilňujú rozvoj spoločného zmyslu pre európsku identitu a integráciu
  • slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými príkladmi spolunažívania Európanov ako jednej komunity

Víťazné projekty budú ocenené sumou 7500,  5000 a 2 500 Eur, okrem finančného ohodnotenia budú ich autori pozvaní na návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu a na 4-dňový výlet do mesta Aachen v Nemecku.

Projekt môžeš zaregistrovať prostredníctvom elektronického formuláru najneskôr do 30. januára 2017. Podrobnejšie informácie a súťažné pravidlá sú tu.

Zdroj: Európsky parlament