Dokedy: 29. január 2018
Kde: Európska únia
Kedy: 2018

“Cenou Karola Veľkého pre mládež, ktorá je organizovaná Európskym parlamentom spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen, sú oceňované projekty mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov. Víťazné projekty by mali slúžiť ako vzory pre mladých ľudí žijúcich v Európe a mali by poskytnúť príklad toho, ako dokážu Európania žiť spolu ako jedna komunita.”

Cieľom Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež je podporovať rozvoj európskeho povedomia medzi mladými ľuďmi a ich účasť na projektoch európskej integrácie. Udeľuje sa  mladým ľuďom, ktorí sa zapojili do projektov určených na podporu porozumenia medzi obyvateľmi rôznych európskych krajín. 

Nominované projekty by mali byť zamerané na organizáciu rôznych mládežníckych podujatívýmenných programov mládeže alebo internetových projektov s európskym rozmerom. Musia ale spĺňať nasledovné kritériá:

  • podporujú európske a medzinárodné porozumenie
  • posilňujú rozvoj spoločného zmyslu pre európsku identitu a integráciu
  • slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými príkladmi spolunažívania Európanov ako jednej komunity.

Kandidáti musia byť vo veku 16 – 30 rokov a musia mať občianstvo alebo bydlisko v jednom z 28 členských štátov Európskej únie. Autori víťazných projektov získajú okrem hodnotných finančných odmien (7 500 EUR, 5 000 EUR, 2 500 EUR) aj pozvánku na návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu.

Projekty je potrebné zaregistrovať prostredníctvom nasledovného formuláru, deadline pre ich prihlasovanie je 29. január 2018.

Všetky potrebné informácie nájdeš tu.

Zdroj: Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku