Dokedy: 31. január 2020
Kde: Európska únia
Kedy: výber národných víťazov - marec 2020

Cenou Karola Veľkého pre mládež, ktorá je organizovaná Európskym parlamentom spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen, sú každoročne oceňované projekty mladých ľudí z celej Európy. Víťazné projekty by mali slúžiť ako vzory pre mladých Európanov a mali by ich realizovať mladí ľudia pre mladých s úmyslom motivovať ich k aktívnej účasti na rozvoji Európy.

Nominované projekty by mali byť zamerané na organizáciu rôznych mládežníckych podujatívýmenných programov mládeže alebo internetových projektov s európskym rozmerom. Musia ale spĺňať nasledovné kritériá:

  • podporujú európske a medzinárodné porozumenie
  • posilňujú rozvoj spoločného zmyslu pre európsku identitu a integráciu
  • slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými príkladmi spolunažívania Európanov ako jednej komunity

Kandidáti musia byť vo veku 16 – 30 rokov a musia mať občianstvo alebo bydlisko v jednom z 28 členských štátov Európskej únie.

Autori víťazných projektov získajú okrem hodnotných finančných odmien (7 500 EUR, 5 000 EUR, 2 500 EUR) aj pozvánku na návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli alebo Štrasburgu.

Deadline pre ich prihlasovanie je 31. január 2020Vyhlásenie víťazov za jednotlivé krajiny sa uskutoční 20. marca 2020slávnostné odovzdávanie ceny v nemeckom Aachene sa odohrá 19. mája 2020.

Všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Zdroj: Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku