Dokedy: 30. jún 2017
Kde: Brusel, Belgicko
Kedy: 15. - 19. október 2017

 

Zaujímaš sa o politiku Európskej únie, o to akým problémom čelia mladí ľudia na pracovnom trhu, o migráciu, sociálnu integráciu, prípadne o digitalizáciu a boj proti hoaxom a dezinformáciíam? Alebo poznáš niekoho kto áno?

Každoročné zasadnutie Európskej Rady mládeže (YEC) je medzinárodná konferencia, ktorej cieľom je zjednotiť mladých lídrov z jednotlivých štátov EU a poskytnúť im priestor participovať na tvorbe európskej politiky. Záverečné výstupy podujatia sú diskutované s relevantnými tvorcami politík  v rámci zainteresovaných sektorov.

Konferencia sa člení na ústredné okruhy, ktorými sú:

  • Rada o záležitostiach trhu práce vrátane problémov mladých ľudí
  • Rada o vnútorných veciach vrátane migrácie a integrácie
  • Rada o digitálnych a komunikačných záležitostiach vrátane boja proti hoaxom a dezinformáciám

Súčasťou podujatia je okrem množstva jednotlivých rokovaní a seminárov  aj bohatý sprievodný program.

Konferencia sa uskutoční v termíne 15. – 19. októbra 2017 v belgickom Bruseli, deadline pre prihlasovanie sa je 30. jún 2017, tu sa nachádza prihlasovací formulár.

Podrobnejšie informácie v angličtine sú tu.

Zdroj: The Young European Council