EHP a Nórsko poskytne grant na projekty v programe Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci Európskeho kultúrneho dedičstva.

Cieľom výzvy je podnietiť spoluprácu v rámci programu v súčasných a živých umeniach a podporiť opatrenia zamerané na prezentáciu súčasného umenia a kultúry a jej rozmanitosti. Podmienkou žiadosti je partnerstvo so subjektmi z Nórska, Islandu či Lichtenštajnska.

Žiadosť v angličtine je potrebné predložiť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1.

Viac o výzve nájdete na eeagrants.sk.