Journalismfund.eu poskytne grant na medzinárodné žurnalistické projekty – uchádzať o podporu sa možno s investigatívnym projektom, relevantným pre európske publikum, ktorý zahŕňa spoluprácu žurnalistov z aspoň dvoch krajín (vo výnimočných prípadoch môže byť podporený aj individuálny žurnalista zaoberajúci sa európskymi témami).

Grant je určený žurnalistom- profesionálom a je z neho možné hradiť všetky náklady spojené s žurnalistickým prieskumom (cestovné, prekladanie, prístup do platených databáz či čas na výskum). Podrobné podmienky grantu a prihlášku nájdeš tu.