Dokedy: 15. október 2017
Kde: Bratislava
Kedy: január 2018

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výzvu pre záujemcov o pozíciu externá hodnotiteľka/externý hodnotiteľ projektových žiadostí o grant (finančnú podporu) v rámci programu EÚ Erasmus + pre oblasť mládeže a športu, ako aj v rámci dotačnej politiky Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť mládeže – Programy pre mládež na roky 2014 -2020.

Požaduje sa:

  • znalosť projektového manažmentu, projektového myslenia a projektového cyklu
  • skúsenosti s posudzovaním žiadostí v iných grantových schémach a programoch
  • skúsenosti v oblasti práce s mládežou a neformálnym vzdelávaním
  • znalosť základných dokumentov z oblasti mládežníckej politiky a znalosť anglického jazyka
  • dôslednosť, zodpovednosť, dodržiavanie termínov, bezúhonnosť
  • a ďalšie

Povinnosti hodnotiteľov:

  • hodnotenie predložených žiadostí o dotáciu
  • hodnotenie záverečných správ
  • hodnotenie predložených žiadostí o akreditáciu dobrovoľníckych organizácií

Jednou zo základných podmienok spolupráce medzi administrátorom každého z programov  a budúcimi externými posudzovateľmi je nestrannosť a vylúčenie konfliktu záujmov.

V prípade záujmu o ponúkanú pozíciu je potrebné vyplniť dotazník a najneskôr do 15. októbra 2017 ho spolu so životopisom vo formáte europass odoslať na katarina.knazikova@iuventa.sk a andrea.jakubikova@iuventa.sk.

Všetky potrebné informácie o ponúkanej pracovnej pozícii sú uvedené v nasledovnom odkaze.

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže